Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Infographic Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) 2023

  In deze infographic vindt u meer achtergrondinformatie over de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) in 2023.

  / Kwetsbare groepen / 660251 kB

 • Jaarverslag Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) 2023

  In dit jaarverslag OGGZ 2023 vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen die bij het OGGZ-team van GGDrU in 2023 zijn binnenkomen. Naast de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) en Wet verplichte GGZ (WvGGZ), geeft de rapportage ook een overzicht van de activiteiten rondom Woon Hygiënische problematiek (WHP) en het voorkomen van huisuitzettingen (ViA). Door het opnemen van verschillende persona’s is geprobeerd, naast de cijfers, inkleuring te geven aan de meldingen, incidenten en trajecten waar het OGGZ-team mee te maken heeft. Het OGGZ-team richt zich op individuele burgers die niet meer in staat zijn om minimale bestaansvoorwaarden te handhaven. Mensen die (veelal) sociaal zijn uitgesloten en ernstig tekortschieten in zelfredzaamheid.

  / Kwetsbare groepen / 2943 kB

 • Halfjaarrapport Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) 2023

  / Kwetsbare groepen / 2850368 kB

 • Jaarverslag 2021 Woonhygiënische problematiek

  Dit jaarverslag gaat over de meldingen die bij GGDrU in 2021 zijn binnengekomen vanwege huisvervuiling. Bij woonhygiënische problematiek (WHP) gaat het om mensen die hun woning ernstig vervuilen of problematisch verzamelen (hoarding). Deze mensen zijn vaak maatschappelijk geïsoleerd, vereenzaamd, kwetsbaar en vragen niet om hulp.

  / Kwetsbare groepen / 2054 kB

 • Infographic Meldingen 2021, Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  In deze infographic vindt u meer achtergrondinformatie over de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) in 2021.

  / Kwetsbare groepen / 724696 kB

 • Jaarverslag 2021 Meld- en Adviespunt Bezorgd

  In dit jaarverslag vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen bij het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB). Het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) van de GGDrU is er voor sociaal kwetsbare mensen, die veel problemen hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling.

  / Kwetsbare groepen / 1180928 kB

 • Jaarverslag Meldingen onverzekerde personen in regio Utrecht

  In 2021 zijn in de regio Utrecht 1200 meldingen over onverzekerde personen bij de GGD regio Utrecht binnen gekomen. Deze 1200 meldingen hebben betrekking op 980 unieke onverzekerde personen. In deze rapportage vindt u meer informatie over de achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen.

  / Kwetsbare groepen / 673695 kB

 • Rapportage over huiselijk geweld en kindermishandeling

  In deze rapportage vindt u informatie over de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in regio Utrecht. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van data uit de GGD-gezondheidsmonitors en de impactmonitor Huiselijk geweld en kindermishandeling 2021 van het CBS.

  / Kwetsbare groepen / 615225 kB

 • Halfjaarrapport 2022 Meld en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  In dit halfjaarrapport vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen bij het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB). Het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) van de GGDrU is er voor sociaal kwetsbare mensen, die veel problemen hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling.

  / Kwetsbare groepen / 1123 kB

 • Infographic meldingen eerste half jaar 2022, Meld en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  In deze infographic vindt u meer achtergrondinformatie over de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) in het eerste halfjaar van 2022.

  / Kwetsbare groepen / 739642 kB

 • Jaarrapportage Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 2022

  In dit OGGZ jaarverslag 2022 vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen die bij het OGGZ team van GGDrU in 2022 zijn binnenkomen. Naast de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) en Wet verplichte GGZ (WvGGZ), geeft de rapportage ook een overzicht van de activiteiten rondom Woon Hygiënische problematiek (WHP) en het voorkomen van huisuitzettingen (ViA). Door het opnemen van verschillende persona’s is geprobeerd, naast de cijfers, inkleuring te geven aan de meldingen/incidenten/trajecten waar het OGGZ-team mee te maken heeft. Het OGGZ team van de GGDrU richt zich op individuele burgers die niet meer in staat zijn om minimale bestaansvoorwaarden te handhaven. Mensen die (veelal) sociaal zijn uitgesloten en ernstig tekortschieten in zelfredzaamheid.

  / Kwetsbare groepen / 2768 kB

 • Infographic Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) 2022

  In deze infographic vindt u meer achtergrondinformatie over de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) in 2022.

  / Kwetsbare groepen / 728490 kB

 • Infographic meldingen eerste half jaar 2021, Meld en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  In deze infographic vindt u meer achtergrondinformatie over de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) in het eerste halfjaar van 2021.

  / Kwetsbare groepen / 670 kB

 • Infographic meldingen 2020, Meld en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  In deze infographic vindt u meer achtergrondinformatie over de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) in 2020.

  / Kwetsbare groepen / 734 kB

 • Jaarverslag 2020 Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  In dit jaarverslag vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen bij het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB).

  / Kwetsbare groepen / 1916 kB

 • Infographic Uitvoering Wet Verplichte zorg GGZ 2020 van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  In deze infographic vindt u alle resultaten en achtergrondinformatie over de wvggz-meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  / Kwetsbare groepen / 234 kB

 • Rapportage meldingen onverzekerden, regio Utrecht, januari-juni 2020

  In deze rapportage wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen in het aantal meldingen van onverzekerden en achtergrondgegevens daarbij.

  / Kwetsbare groepen / 832 kB

 • Rapportage Gezondheid statushouders, regio Utrecht, 2019

  Onderzoeksrapport cijfers en achtergrondinformatie gezondheid statushouders regio Utrecht, 2019

  / Kwetsbare groepen / 423 kB

 • Rapportage Meldingen onverzekerden regio Utrecht 2017-2019

  Rapportage cijfers en trends meldingen onverzekerden regio Utrecht 2017-2019

  / Kwetsbare groepen / 1591 kB

 • Halfjaarrapport 2021 Meld en Adviespunt Bezorgd (MAB)

  In dit rapport vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen bij het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB).

  / Kwetsbare groepen / 2529 kB