Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Rapportage meldingen onverzekerden, regio Utrecht, januari-juni 2020

In deze rapportage wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen in het aantal meldingen van onverzekerden en achtergrondgegevens daarbij.

/ Kwetsbare groepen / 832 kB

Rapportage Gezondheid statushouders, regio Utrecht, 2019

Onderzoeksrapport cijfers en achtergrondinformatie gezondheid statushouders regio Utrecht, 2019

/ Kwetsbare groepen / 423 kB

Rapportage Meldingen onverzekerden regio Utrecht 2017-2019

Rapportage cijfers en trends meldingen onverzekerden regio Utrecht 2017-2019

/ Kwetsbare groepen / 1591 kB

Feiten en cijfers Meld en Adviespunt Bezorgd, Juli 2020

Sinds 2020 is het mogelijk om bij het Meld- & Adviespunt Bezorgd van de GGD regio Utrecht iemand aan te melden die volgens de melder verplichte psychische hulp nodig heeft. De melding kan gedaan worden in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De Wvggz is er alleen wanneer het echt niet anders kan, bijvoorbeeld wanneer vrijwillige hulpverlening niet toereikend is. Na de melding zal het Meld- en Adviespunt Bezorgd eventueel samen met de rechter en GGZ een Verkennend Onderzoek uitvoeren om de noodzaak van verplichte zorg te bekijken. Als deze noodzaak is er is, zal een verzoek Aanvraag Zorgmachtiging bij de Officier van Justitie ingediend worden. Als er geen noodzaak is, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis, of als iemand al psychiatrische behandeling krijgt of open staat voor vrijwillige zorg zal het Meld- & Adviespunt Bezorgd de melding verder oppakken om de nodige zorg op te starten. In deze infographic zijn feiten en cijfers van het eerste half jaar 2020 gepresenteerd.

/ Kwetsbare groepen / 176 kB