Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Jongvolwassenen hebben ondersteuning nodig na coronaperiode

  / Marielle

  In het kwalitatieve onderzoek naar aanleiding van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 vertelden jongvolwassenen tijdens (groeps)interviews waar zij tegenaan liepen en nog steeds lopen. De meeste jongvolwassenen vertelden moeite te hebben met meer eenzaamheid, meer depressieve of negatieve gevoelens, ontwikkelingsachterstanden, het ‘normaal’ en sociale druk. Deze thema’s worden verder toegelicht in het rapport.

 • Resultaten gezondheidsonderzoek volwassenen en senioren bekend

  / Marielle
  In het najaar van 2022 is de Corona Gezondheidsmonitor uitgevoerd in de regio Utrecht onder inwoners van 18 jaar en ouder. Deze monitor geeft inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder tijdens en na de coronaperiode. Op het dashboard volwassenen en senioren vindt u alle cijfers.
 • Gemeenteprofiel met cijfers gerelateerd aan programma’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

  / Marielle

  Begin 2023 hebben gemeenten, GGDGHOR Nederland, de landelijke overheid en zorgverzekeraars het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afgesloten. Het GALA zet in op een gezonde generatie in 2040, waarbij het tegengaan van gezondheidsachterstanden één van de belangrijkste speerpunten is. In het akkoord zijn afspraken gemaakt om slim samen te werken aan een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en een sterke sociale basis.

Overige thema's

Bevolking

Gegevens over inwoneraantallen, vergrijzing, huishoudens, etniciteit, sociaal economische status.

Lees meer

Leefstijl

Gegevens over beweging, voeding, alcoholgebruik, roken.

Lees meer

Gezondheid

Gegevens over lichamelijke en psychische gezondheid, kwetsbaarheid, dementie.

Lees meer

Preventie en zorggebruik

Gegevens over vaccinatiegraad, jeugdzorg, eerstelijnszorg, mantelzorg.

Lees meer

Participatie en zelfredzaamheid

Gegevens over arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, lidmaatschap vereniging, sociale weerbaarheid.

Lees meer

Fysieke leefomgeving

Gegevens over leefbaarheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, ontmoetingsplekken.

Lees meer

Sociale leefomgeving

Gegevens over eenzaamheid, pesten, contacten in de buurt, discriminatie, huiselijk geweld.

Lees meer

Doelgroepen

Gegevens over jeugd en gezin, jongeren, volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen.

Lees meer