Een ogenblik geduld a.u.b.
De gezondheid van uw gemeente in één oogopslag in beeld

Actuele thema's

Nieuws

 • Impact van Corona op ouders en kinderen

  / Clothilde

  Het afgelopen jaar zijn veel maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het dagelijkse leven van de inwoners van de regio Utrecht.  We onderzochten afgelopen voorjaar, via een panelonderzoek, hoe ouders deze periode hebben ervaren. Voor veel ouders (en hun kinderen) was het pittig, maar er kwamen ook  een aantal positieve effecten naar voren in het onderzoek.
   

 • Eerste resultaten gezondheidsmonitor volwassenen en senioren

  / Clothilde

  Hoe is de gezondheid van de inwoners in onze regio in vergelijking met landelijk? Wat zijn de trends en effecten van de coronaperiode? Hier vindt u alle cijfers. De gemeentelijke cijfers worden komend najaar gepubliceerd. 

 • Nieuwe vaccinatiegraadcijfers RVP jeugd 2021

  / Clothilde

  Op 1 juli zijn de nieuwe vaccinatiegraadcijfers beschikbaar gekomen vanuit het RIVM. 
  Benieuwd naar de gemeentelijke trends en vergelijking met de regio en het landelijk gemiddelde?   Bezoek het dashboard. 

Overige thema's

Bevolking

Gegevens over inwoneraantallen, vergrijzing, huishoudens, etniciteit, sociaal economische status.

Lees meer

Leefstijl

Gegevens over beweging, voeding, alcoholgebruik, roken.

Lees meer

Gezondheid

Gegevens over lichamelijke en psychische gezondheid, kwetsbaarheid, dementie.

Lees meer

Preventie en zorggebruik

Gegevens over vaccinatiegraad, jeugdzorg, eerstelijnszorg, mantelzorg.

Lees meer

Participatie en zelfredzaamheid

Gegevens over arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, lidmaatschap vereniging, sociale weerbaarheid.

Lees meer

Fysieke leefomgeving

Gegevens over leefbaarheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, ontmoetingsplekken.

Lees meer

Sociale leefomgeving

Gegevens over eenzaamheid, pesten, contacten in de buurt, discriminatie, huiselijk geweld.

Lees meer

Doelgroepen

Gegevens over jeugd en gezin, jongeren, volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen.

Lees meer