Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Mentale welzijn scholieren gedaald in coronacrisis

  / Marielle

  In het najaar van 2021 heeft GGD regio Utrecht een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) uitgevoerd onder leerlingen van klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. Deze Corona Gezondheidsmonitor Jeugd (CGMJ) geeft inzicht in de gezondheid van jongeren in coronatijd.

 • Rapportages over Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) doelgroep

  / Marielle
  Burgers en professionals met (niet-acute) zorgen over sociaal kwetsbare mensen kunnen de OGGZ inschakelen om passende zorg en/of ondersteuning te regelen. In het jaarverslag Meld- en Adviespunt Bezorgd 2021 en het jaarverslag Woon hygiënische problematiek 2021 zijn achtergronden, trends en ontwikkelingen te lezen over de reguliere en Wvggz-meldingen en over de zorgen die er zijn over mensen die hun woning ernstig vervuilen of problematisch verzamelen.
 • Factsheet verdiepend onderzoek kwetsbare ouders verschenen

  / Clothilde

  De coronaperiode heeft voor veel mensen een grote impact (gehad) op hun leven. Voor de meer kwetsbare mensen (met problemen op meerdere terreinen) was dit extra zwaar. En als het om ouders gaat, kan dit een gezonde ontwikkeling van de kinderen in de weg staan. Verdiepend onderzoek is gedaan naar deze groep kwetsbare ouders.  Wat kenmerkt deze groep en welke factoren hangen samen met hun hulpbehoefte.

Overige thema's

Bevolking

Gegevens over inwoneraantallen, vergrijzing, huishoudens, etniciteit, sociaal economische status.

Lees meer

Leefstijl

Gegevens over beweging, voeding, alcoholgebruik, roken.

Lees meer

Gezondheid

Gegevens over lichamelijke en psychische gezondheid, kwetsbaarheid, dementie.

Lees meer

Preventie en zorggebruik

Gegevens over vaccinatiegraad, jeugdzorg, eerstelijnszorg, mantelzorg.

Lees meer

Participatie en zelfredzaamheid

Gegevens over arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, lidmaatschap vereniging, sociale weerbaarheid.

Lees meer

Fysieke leefomgeving

Gegevens over leefbaarheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, ontmoetingsplekken.

Lees meer

Sociale leefomgeving

Gegevens over eenzaamheid, pesten, contacten in de buurt, discriminatie, huiselijk geweld.

Lees meer

Doelgroepen

Gegevens over jeugd en gezin, jongeren, volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen.

Lees meer