Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Factsheet hoe ervaren kinderen in groep 7 de coronatijd, oktober 2021

In deze factsheet worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het welbevinden van  kinderen in groep 7. De gegevens zijn verzameld tijdens het individueel contactmoment van de jeugdgezondheidszorg. 

/ Jeugd / 413 kB

Factsheet panelonderzoek Invloed van de coronacrisis op het welbevinden van ouders en kinderen, juli 2021

In deze factsheet worden de resultaten gepresenteerd van een panelonderzoek naar het welbevinden in Coronatijd onder ouders van kinderen tot 18 jaar, dat in mei 2021 is uitgevoerd. 1138 ouders in de regio Utrecht is gevraagd hoe ze de coronacrisis hebben beleefd en hun behoefte aan ondersteuning. Daarnaast is hen gevraagd hoe hun (kind)eren deze periode hebben ervaren. 

/ Jeugd / 1156 kB

Factsheet hoe gezond is de leefomgeving van kinderen, april 2021

In deze factsheet worden de resultaten beschreven van een onderzoek onder ruim 3000 kinderen (10-11 jaar) naar hun fysieke en sociale leefomgeving. 

/ Jeugd / 259 kB

Regionale rapportage gezondheidsmonitor jeugd voortgezet onderwijs, januari 2021

In deze rapportage worden de resultaten over de gezondheid en leefstijl van de middelbare schooljeugd op regioniveau beschreven. Ingegaan wordt op risicogroepen en samenhangen tussen de verschillende aspecten van gezondheid.

/ Jeugd / 14920 kB

Factsheet slaapgedrag jeugd en relatie met gezondheid, december 2020

In deze factsheet worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder bijna 8000 kinderen (10-11 jarigen) in de regio Utrecht naar hun slaapgedrag en de relatie daarvan met gezondheid, leefstijl en functioneren op school.

/ Jeugd / 258 kB

Factsheet Ouders en mediagebruik van hun kind, mei 2020

Resultaten panelonderzoek onder ouders in de regio Utrecht

/ Jeugd / 237 kB

Rapportage Vrijetijdsbesteding kinderen groep 7, 2019

Onderzoeksrapport trends en relaties aspecten vrijetijdsbesteding (mediagebruik, beweging, lidmaatschap vereniging) met overgewicht en psychische gezondheid, kinderen groep 7 basisonderwijs, 2019

/ Jeugd / 572 kB

Infographic Vrijetijdsbesteding kinderen groep 7, 2019

Infographic trends en relaties aspecten vrijetijdsbesteding (mediagebruik, beweging, lidmaatschap vereniging) met overgewicht en psychische gezondheid, kinderen groep 7 basisonderwijs, 2019

/ Jeugd / 743 kB

Onderzoeksrapport 'Ouders in beeld, in de regio Utrecht',2018

Onderzoeksrapport beleving ouderschap, samenhangende factoren en wensen en behoeften ouders, in de regio Utrecht, 2018

/ Jeugd / 3697 kB

De beleving van het ouderschap, kwalitatief verdiepingsonderzoek 2018

In dit rapport worden de resultaten van een kwalitatief onderzoek beschreven naar de beleving van het ouderschap

/ Jeugd / 1406 kB

Infographic onderzoek beleving ouderschap, 2018

Infographic onderzoek beleving ouderschap, regio Utrecht, 2018 risico- en beschermende factoren, wensen en behoeften

/ Jeugd / 144 kB

factsheet weerbaarheid jeugd monitor groep 7, februari 2016

Factsheet regionale trends en cijfers weerbaarheid kinderen groep 7 (10-11 jarigen), 2016

/ Jeugd / 166 kB

Factsheet leefstijl jeugd monitor groep 7 , september 2015

Factsheet regionale trends en cijfers gezonde leefstijl kinderen groep 7 (10-11 jarigen), 2015

/ Jeugd / 108 kB

Regionale rapportage Schoolkrachtmonitor jeugd VO 2015

Regionale rapportage Gezondheidsmonitor Jeugd Voortgezet onderwijs, 2015

/ Jeugd / 829 kB

Regionale rapportage Gezondheidsmonitor Jeugd Voortgezet onderwijs, 2011

Regionale rapportage Gezondheidsmonitor Jeugd Voortgezet onderwijs, 2011

/ Jeugd / 1194 kB

Rapport indicatoren jeugdzorg 2014

Rapportage onderzoek risico indicatoren en beschermende indicatoren voor jeugd- en gezinsproblematiek

/ Jeugd / 309 kB