Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Rapportage over huiselijk geweld en kindermishandeling

  / Marielle

  Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen met vaak grote gevolgen. In het rapport ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling in GGD regio Utrecht’ zijn de meest recente cijfers te vinden. Hiervoor is gebruik gemaakt van data uit de GGD-gezondheidsmonitors en de impactmonitor Huiselijk geweld en kindermishandeling 2021 van het CBS.

 • Jaarverslag Meldingen onverzekerde personen

  / Marielle

  In 2017 is de subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen van kracht gegaan. Deze regeling zorgt ervoor dat een kwetsbare groep die nu onverzekerd is, toegang krijgt tot zorg en gewaarborgd is van continuïteit van zorg. In deze rapportage vindt u informatie over de achtergrond van deze regeling en de trends en ontwikkelingen hierin.

 • Mentale welzijn scholieren gedaald in coronacrisis

  / Marielle

  In het najaar van 2021 heeft GGD regio Utrecht een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) uitgevoerd onder leerlingen van klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. Deze Corona Gezondheidsmonitor Jeugd (CGMJ) geeft inzicht in de gezondheid van jongeren in coronatijd.

Overige thema's

Bevolking

Gegevens over inwoneraantallen, vergrijzing, huishoudens, etniciteit, sociaal economische status.

Lees meer

Leefstijl

Gegevens over beweging, voeding, alcoholgebruik, roken.

Lees meer

Gezondheid

Gegevens over lichamelijke en psychische gezondheid, kwetsbaarheid, dementie.

Lees meer

Preventie en zorggebruik

Gegevens over vaccinatiegraad, jeugdzorg, eerstelijnszorg, mantelzorg.

Lees meer

Participatie en zelfredzaamheid

Gegevens over arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, lidmaatschap vereniging, sociale weerbaarheid.

Lees meer

Fysieke leefomgeving

Gegevens over leefbaarheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, ontmoetingsplekken.

Lees meer

Sociale leefomgeving

Gegevens over eenzaamheid, pesten, contacten in de buurt, discriminatie, huiselijk geweld.

Lees meer

Doelgroepen

Gegevens over jeugd en gezin, jongeren, volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen.

Lees meer