Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Forse toename meldingen onbegrepen gedrag

  In dit jaarverslag OGGZ 2023 vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen die bij het OGGZ-team van GGDrU in 2023 zijn binnenkomen. Naast de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) en Wet verplichte GGZ (WvGGZ), geeft de rapportage ook een overzicht van de activiteiten rondom Woon Hygiënische problematiek (WHP) en het voorkomen van huisuitzettingen (ViA). Door het opnemen van verschillende persona’s is geprobeerd, naast de cijfers, inkleuring te geven aan de meldingen, incidenten en trajecten waar het OGGZ-team mee te maken heeft. Het OGGZ-team richt zich op individuele burgers die niet meer in staat zijn om minimale bestaansvoorwaarden te handhaven. Mensen die (veelal) sociaal zijn uitgesloten en ernstig tekortschieten in zelfredzaamheid.

 • -

  Onzekere toekomst jongvolwassenen

  In 2023 is een panelonderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen in de eigen toekomst onder jongvolwassenen (16-25 jaar). Het onderzoek richtte zich op zorgen, invloeden hiervan op het dagelijkse leven en de behoefte aan deskundige hulp en advies. Uit de resultaten blijkt dat vertrouwen in de toekomst voor veel van de respondenten in de regio Utrecht een uitdaging is. De vier voornaamste ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op het vertrouwen in de eigen toekomst zijn krapte en betaalbaarheid op de woningmarkt, klimaatverandering, inflatie, en mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. Zie voor de overige resultaten de factsheet Onzekere Toekomst.

 • -

  Jongvolwassenen hebben ondersteuning nodig na coronaperiode

  In het kwalitatieve onderzoek naar aanleiding van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 vertelden jongvolwassenen tijdens (groeps)interviews waar zij tegenaan liepen en nog steeds lopen. De meeste jongvolwassenen vertelden moeite te hebben met meer eenzaamheid, meer depressieve of negatieve gevoelens, ontwikkelingsachterstanden, het ‘normaal’ en sociale druk. Deze thema’s worden verder toegelicht in het rapport.

 • -

  Resultaten gezondheidsonderzoek volwassenen en senioren bekend

  In het najaar van 2022 is de Corona Gezondheidsmonitor uitgevoerd in de regio Utrecht onder inwoners van 18 jaar en ouder. Deze monitor geeft inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder tijdens en na de coronaperiode. Op het dashboard volwassenen en senioren vindt u alle cijfers.

News archive