Een ogenblik geduld a.u.b.

Impact coronapandemie op overgewicht kinderen

author: Marielle

Sinds de coronapandemie is het percentage kinderen met overgewicht verder toegenomen. Bij kinderen van lager opgeleide ouders is deze toename groter dan bij kinderen van hoger opgeleide ouders, waardoor de ongelijkheid tussen kinderen is toegenomen.

Dit is de conclusie uit het onderzoek Over gewicht, Trends in overgewicht bij kinderen in de regio Utrecht 2011-2021. In de rapportage staan cijfers over het vóórkomen van overgewicht, risicogroepen en trends vanaf 2011 tot en met 2021. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de registratiegegevens van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ meet en weegt kinderen bij de onderzoeken op het consultatiebureau, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. De onderzoekers publieke gezondheid analyseren deze gegevens en publiceren elk schooljaar cijfers over het voorkomen van overgewicht op de GGD Gezondheidsatlas. Cijfers per leeftijdsgroep per gemeente zijn te vinden op het Dashboard Leefstijl op het Dashboard Doelgroepen, Jeugd en gezin.

Ga hier naar het rapport.