Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Jaarverslag Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 2022

  In dit OGGZ jaarverslag 2022 vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen die bij het OGGZ team van GGDrU in 2022 zijn binnenkomen.
 • -

  Impact coronapandemie op overgewicht kinderen

  Sinds de coronapandemie is het percentage kinderen met overgewicht verder toegenomen. Bij kinderen van lager opgeleide ouders is deze toename groter dan bij kinderen van hoger opgeleide ouders, waardoor de ongelijkheid tussen kinderen is toegenomen.

 • -

  Rapportage over huiselijk geweld en kindermishandeling

  Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen met vaak grote gevolgen. In het rapport ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling in GGD regio Utrecht’ zijn de meest recente cijfers te vinden. Hiervoor is gebruik gemaakt van data uit de GGD-gezondheidsmonitors en de impactmonitor Huiselijk geweld en kindermishandeling 2021 van het CBS.

 • -

  Jaarverslag Meldingen onverzekerde personen

  In 2017 is de subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen van kracht gegaan. Deze regeling zorgt ervoor dat een kwetsbare groep die nu onverzekerd is, toegang krijgt tot zorg en gewaarborgd is van continuïteit van zorg. In deze rapportage vindt u informatie over de achtergrond van deze regeling en de trends en ontwikkelingen hierin.

News archive