Een ogenblik geduld a.u.b.

Jongvolwassenen hebben ondersteuning nodig na coronaperiode

author: Marielle

In het kwalitatieve onderzoek naar aanleiding van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 vertelden jongvolwassenen tijdens (groeps)interviews waar zij tegenaan liepen en nog steeds lopen. De meeste jongvolwassenen vertelden moeite te hebben met meer eenzaamheid, meer depressieve of negatieve gevoelens, ontwikkelingsachterstanden, het ‘normaal’ en sociale druk. Deze thema’s worden verder toegelicht in het rapport.

Ze gaven ook aan welke extra ondersteuning zij nodig hebben bij de terugkeer naar het ‘normale’ leven, bij het bevorderen van mentaal welzijn en bij het bevorderen van sociale contacten. Daarnaast hebben de jongvolwassenen concrete ideeën hoe die ondersteuning eruit kan komen te zien. Het verlangen om gezien en gehoord te worden, loopt hier als een rode draad doorheen: dat iemand daadwerkelijk interesse toont in hoe zij zich voelen. Jongvolwassen hebben drie tips voor professionals (Factsheet voor professionals) die met jongvolwassenen werken:
• Geef erkenning
• Bied laagdrempelige hulp
• Zorg voor uitwisseling

Om meer zicht te krijgen op de ervaringen, gevoelens en perspectieven van jongvolwassenen die ten grondslag liggen aan de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 gaf GGD GHOR Nederland, namens de GGD’en en het RIVM, Stichting Alexander de opdracht om op landelijk niveau verdieping en duiding te gegeven aan de kwantitatieve resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.