Een ogenblik geduld a.u.b.

Jaarverslag Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 2022

author: Marielle
In dit OGGZ jaarverslag 2022 vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen die bij het OGGZ team van GGDrU in 2022 zijn binnenkomen.
Naast de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) en Wet verplichte GGZ (WvGGZ), geeft de rapportage ook een overzicht van de activiteiten rondom Woon Hygiënische problematiek (WHP) en het voorkomen van huisuitzettingen (ViA).
Door het opnemen van verschillende persona’s is geprobeerd, naast de cijfers, inkleuring te geven aan de meldingen/incidenten/trajecten waar het OGGZ-team mee te maken heeft. Het OGGZ team van de GGDrU richt zich op individuele burgers die niet meer in staat zijn om minimale bestaansvoorwaarden te handhaven. Mensen die (veelal) sociaal zijn uitgesloten en ernstig tekortschieten in zelfredzaamheid.