Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Rapportage over huiselijk geweld en kindermishandeling

  Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen met vaak grote gevolgen. In het rapport ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling in GGD regio Utrecht’ zijn de meest recente cijfers te vinden. Hiervoor is gebruik gemaakt van data uit de GGD-gezondheidsmonitors en de impactmonitor Huiselijk geweld en kindermishandeling 2021 van het CBS.

 • -

  Jaarverslag Meldingen onverzekerde personen

  In 2017 is de subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen van kracht gegaan. Deze regeling zorgt ervoor dat een kwetsbare groep die nu onverzekerd is, toegang krijgt tot zorg en gewaarborgd is van continuïteit van zorg. In deze rapportage vindt u informatie over de achtergrond van deze regeling en de trends en ontwikkelingen hierin.

 • -

  Mentale welzijn scholieren gedaald in coronacrisis

  In het najaar van 2021 heeft GGD regio Utrecht een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) uitgevoerd onder leerlingen van klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. Deze Corona Gezondheidsmonitor Jeugd (CGMJ) geeft inzicht in de gezondheid van jongeren in coronatijd.

 • -

  Rapportages over Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) doelgroep

  Burgers en professionals met (niet-acute) zorgen over sociaal kwetsbare mensen kunnen de OGGZ inschakelen om passende zorg en/of ondersteuning te regelen. In het jaarverslag Meld- en Adviespunt Bezorgd 2021 en het jaarverslag Woon hygiënische problematiek 2021 zijn achtergronden, trends en ontwikkelingen te lezen over de reguliere en Wvggz-meldingen en over de zorgen die er zijn over mensen die hun woning ernstig vervuilen of problematisch verzamelen.