Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Impact coronapandemie op overgewicht kinderen

  / Marielle

  Sinds de coronapandemie is het percentage kinderen met overgewicht verder toegenomen. Bij kinderen van lager opgeleide ouders is deze toename groter dan bij kinderen van hoger opgeleide ouders, waardoor de ongelijkheid tussen kinderen is toegenomen.

 • Rapportage over huiselijk geweld en kindermishandeling

  / Marielle

  Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen met vaak grote gevolgen. In het rapport ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling in GGD regio Utrecht’ zijn de meest recente cijfers te vinden. Hiervoor is gebruik gemaakt van data uit de GGD-gezondheidsmonitors en de impactmonitor Huiselijk geweld en kindermishandeling 2021 van het CBS.

 • Jaarverslag Meldingen onverzekerde personen

  / Marielle

  In 2017 is de subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen van kracht gegaan. Deze regeling zorgt ervoor dat een kwetsbare groep die nu onverzekerd is, toegang krijgt tot zorg en gewaarborgd is van continuïteit van zorg. In deze rapportage vindt u informatie over de achtergrond van deze regeling en de trends en ontwikkelingen hierin.

Overige thema's

Bevolking

Gegevens over inwoneraantallen, vergrijzing, huishoudens, etniciteit, sociaal economische status.

Lees meer

Leefstijl

Gegevens over beweging, voeding, alcoholgebruik, roken.

Lees meer

Gezondheid

Gegevens over lichamelijke en psychische gezondheid, kwetsbaarheid, dementie.

Lees meer

Preventie en zorggebruik

Gegevens over vaccinatiegraad, jeugdzorg, eerstelijnszorg, mantelzorg.

Lees meer

Participatie en zelfredzaamheid

Gegevens over arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, lidmaatschap vereniging, sociale weerbaarheid.

Lees meer

Fysieke leefomgeving

Gegevens over leefbaarheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, ontmoetingsplekken.

Lees meer

Sociale leefomgeving

Gegevens over eenzaamheid, pesten, contacten in de buurt, discriminatie, huiselijk geweld.

Lees meer

Doelgroepen

Gegevens over jeugd en gezin, jongeren, volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen.

Lees meer