GGDAtlas

Aantal personen met diabetes type I/ 1000 inwoners