GGDAtlas

% WWB ontvangers huishoudens

Het percentage ontvangers van een bijstandsuitkering (WWB/WIJ) ten opzichte van het aantal huishoudens.