GGDAtlas

Ontwikkeling score dimensie fysieke omgeving t.o.v. 2012

De scores zijn in vergelijking met de originele gegevens met een factor 100 vermenigvuldigd.