GGDAtlas

Ontwikkeling score dimensie bewoners t.o.v. 2014

De scores zijn in vergelijking met de originele gegevens met een factor 100 vermenigvuldigd.