GGDAtlas

Wajong ontvangers

Het aantal uitkeringen krachtens de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) op 1 januari.