GGD Regio Utrecht

1e + 2e generatie allochtonen, totaal, Ned. Antillen en Aruba per 1000 inw