GGDAtlas

Huishoudens leeftijd 65 jaar en ouder

Het aantal huishoudens in de leeftijd van 65 jaar en ouder. De leeftijdsindeling is naar de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.