GGDAtlas

Huishoudens leeftijd 45 t/m 64 jaar

Het aantal huishoudens in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar. De leeftijdsindeling is naar de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.