GGDAtlas

Huishoudens leeftijd 25 t/m 44 jaar

Het aantal huishoudens in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar. De leeftijdsindeling is naar de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.