GGDAtlas

% huishoudens leeftijd 65 jaar en ouder

Het percentage huishoudens in de leeftijd van 65 jaar en ouder ten opzichte van het totaal aantal huishoudens. De leeftijdsindeling is naar de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.