GGDAtlas

% huishoudens leeftijd 45 t/m 64 jaar

Het percentage huishoudens in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar ten opzichte van het totaal aantal huishoudens. De leeftijdsindeling is naar de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.