GGDAtlas

% huishoudens leeftijd 15 t/m 24 jaar

Het percentage huishoudens in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar ten opzichte van het totaal aantal huishoudens. De leeftijdsindeling is naar de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.