GGDAtlas

Aantal niet-Westerse allochtonen van 65 jaar en ouder