GGD Regio Utrecht

Aantal personen met diabetes type II/ 1000 inwoners